producttion and consumption

Thứ hai, 09/09/2019 | 22:18 GMT+7

Cần Thơ kiến nghị để thúc đẩy JP88 Live Casino JP88 hơn trong công nghiệp

Hơn 3 năm qua, Sở Công Thương Cần Thơ đã tích cực phối hợp với các sở, ngành thành phố và địa phương triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, hội thảo đào tạo tập huấn về JP88 Live Casino JP88 hơn nhằm nâng cao nhận thức và hành động của các cơ quan quản lý nhà nước và hỗ trợ doanh nghiệp.

lên đầu trang