producttion and consumption

Thứ hai, 09/09/2019 | 22:18 GMT+7

Tin hoạt động

Nâng cao năng lực quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp JP88 Live Casino JP88 hơn

Bộ Công Thương đang tích cực triển khai các chương trình đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ quản lý, tư vấn viên nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện JP88 Live Casino JP88 hơn hiệu quả, gia tăng giá trị cạnh tranh cho sản phẩm.

lên đầu trang