producttion and consumption

Thứ hai, 09/09/2019 | 22:21 GMT+7

JP88 Live Casino JP88 hơn

Cập nhật 01:41 ngày 23/08/2019

Than Thanh Hóa: Hướng tới JP88 Live Casino JP88 hơn

Nhằm giảm thiểu những tác động xấu ảnh hưởng đến môi trường JP88 Live Casino, sinh hoạt trên địa bàn, công tác bảo vệ môi trường (BVMT) luôn được Công ty Kinh doanh than Thanh Hóa - TKV (Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin) đặc biệt coi trọng, xác định là nhiệm vụ thường xuyên, là yếu tố tiên quyết trong phát triển bền vững của Công ty.
Công ty đã thành lập Ban BVMT để trực tiếp chuyên trách về công tác BVMT. Để công tác BVMT đi vào chiều sâu, Công ty đã đào tạo một số cán bộ chuyên trách và bán chuyên trách về công tác môi trường. Đến nay, Công ty đã hoàn thiện hàng loạt quy định, quy chế về bảo vệ môi trường; giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị về lịch dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại các khu vực JP88 Live Casino; đồng thời đưa ra những chế tài khen thưởng và kỷ luật nghiêm đối với những đơn vị thực hiện tốt và chưa tốt những quy định về bảo vệ môi trường.
Ngoài ra, công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức, ý thức trong việc BVMT luôn được đơn vị quan tâm và thực hiện thường xuyên. Hàng năm, Công ty đều có những buổi hướng dẫn và tuyên truyền cho toàn thể CB-CNV trong Công ty về tầm quan trọng của bảo vệ môi trường gắn liền với hoạt động JP88 Live Casino kinh doanh và sự phát triển bền vững của Công ty. Từ đó nâng cao ý thức cho người lao động đối với công tác bảo vệ môi trường.
Bên cạnh đó, Công ty đầu tư các thiết bị mới có công suất lớn, dây chuyền khai thác hiện đại đồng bộ vừa nâng cao hiệu quả JP88 Live Casino - kinh doanh vừa làm giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường.
Để hạn chế, quản lý lượng rác thải, bụi phát sinh trong quá trình JP88 Live Casino than gây ô nhiễm môi trường, Công ty đã đề ra các quy định và thực hiện nghiêm túc quy trình xử lý các loại chất thải này. Cụ thể đất đá thải được vận chuyển và đổ vào các bãi thải theo quy định, các chất thải rắn khác (bao gồm cả rác thải nguy hại, thông thường và rác thải sinh hoạt) được thu gom theo từng loại có khu vực chứa riêng. Để hạn chế phát tán bụi ra môi trường tại các tuyến đường vận chuyển đều được tưới đường bằng xe chuyên dụng, đầu máng sàng than lắp hệ thống phun sương dập bụi. Các công trình mương, rãnh dẫn nước thải, hồ thu nước thải kho than... đều được bảo trì, nạo vét, xây kè nâng cấp.
H.G
lên đầu trang