producttion and consumption

Thứ hai, 09/09/2019 | 22:18 GMT+7

JP88 Live Casino JP88 hơn

Cập nhật 06:36 ngày 05/09/2019

Nhiều lợi ích từ việc áp dụng JP88 Live Casino JP88 hơn

Từ năm 2016, Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam- Chi nhánh JP88 Live Casino kinh doanh thức ăn thủy sản ở TP Cần Thơ đã quan tâm áp dụng JP88 Live Casino JP88 hơn (SXSH). Đơn vị đã thực hiện nhiều cải tiến trong quản lý, JP88 sportsbook điện nước và thu gom rác thải nên giảm nhiều chi phí JP88 Live Casino, cải thiện điều kiện làm việc của người lao động và giảm tác động tiêu cực của hoạt động JP88 Live Casino đến môi trường. 
Hoạt động xử lý nước thải tại Nhà máy xử lý nước thải tập trung ở Khu Công nghiệp Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ.
Nhiều lợi ích
Ông Thái Ngọc Cảng, Trưởng bộ phận năng lượng, Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam-Chi nhánh JP88 Live Casino kinh doanh thức ăn thủy sản ở TP Cần Thơ, cho biết, thông qua việc điều chỉnh giảm điện áp MBA về mức 390V để thay cho mức quá cao của trước đây là 415 V (cao hơn khoảng 8-12% so với tiêu chuẩn, gây tổn thất lớn và hay cháy thiết bị),  công ty giảm mạnh được lượng điện tiêu thụ và khí thải. Năm 2016, đơn vị giảm được 985.131 kWh điện (tương đương giảm hơn 1,58 tỉ đồng) và giảm được 552 tấn CO2; còn năm 2017 và 2018 giảm được 1.053.780 kWh/năm (tương đương 1,8 tỉ đồng) và giảm được 590 tấn CO2/năm. Nhờ đầu tư cải tiến đường ống nước và điều chỉnh van kiểm soát để giảm lưu lượng nước rửa tay từ khoảng 20 lít/phút xuống còn 5-7 lít/phút mà đơn vị giảm 15% tiêu thụ nước cấp, tương đương 183,5 triệu đồng trong năm 2016, cũng như giảm nước thải được 6.118m3/năm. Trong năm 2017 và 2018, đơn vị giảm được khoảng 17% tiêu thụ nước cấp, tương đương số tiền 209 triệu đồng/năm và giảm được nước thải hơn 6.954 m3/năm. Thời gian qua, đơn vị cũng lắp các thùng chứa rác cho tất cả các khu vực trong công ty, phân loại rác từ đầu nguồn thải và định kỳ đào tạo nâng cao ý thức phân loại rác, góp phần bảo vệ môi trường.
Theo ông Trần Trung Tín, Phó Giám đốc Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu Công nghiệp Trà Nóc, Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Khu công nghiệp Cần Thơ, thời gian qua nhà máy cũng quan tâm đến SXSH và đã thực hiện nhiều giải pháp theo hướng dẫn của đơn vị tư vấn và cơ quan chức năng nhằm giảm chi phí điện năng và hóa chất JP88 sportsbook để xử lý nước thải. Ngoài ra, việc áp dụng SXSH trong nhà máy còn có ý nghĩa bảo đảm an toàn về điện và hóa chất cho người lao động và giảm tác động tiêu cực của hoạt động JP88 Live Casino đến môi trường.
Thúc đẩy SXSH
Thời gian qua, Trung ương và thành phố đã quan tâm ban hành nhiều quyết định và chương trình, kế hoạch nhằm thúc đẩy áp dụng SXSH trong công nghiệp. Thực hiệnChiến lược JP88 Live Casino JP88 hơn trong công nghiệp đến năm 2020, UBND Cần Thơ ban hành  Kế hoạch hành động về SXSH trong công nghiệp trên địa bàn TP Cần Thơ giai đoạn 2011-2015, Quyết định số 986/QĐ-UBND ngày 11-4-2016 về việc ban hành Kế hoạch hành động về SXSH trong công nghiệp trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2020. Thực hiện các quyết định trên, Sở Công thương TP Cần Thơ đã tích cực phối hợp với các sở, ngành thành phố và địa phương triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, hội thảo, đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức và hành động của các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp. Quan tâm tham mưu UBND thành phố và các cấp thẩm quyền thực hiện công tác hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, pháp luật và quyết định nhằm thúc đẩy SXSH được áp dụng rộng rãi trong JP88 Live Casino công nghiệp. Xây dựng và phát triển mạng lưới thông tin, cơ sở dữ liệu về SXSH. Thực hiện tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp và cơ sở JP88 Live Casino công nghiệp đổi mới máy móc thiết bị công nghệ, xây dựng mô hình hiệu quả trong áp dụng SXSH trong công nghiệp...
Theo Sở Công thương TP Cần Thơ,  việc áp dụng SXSH đã được triển khai, tuyên truyền rộng rãi đến các doanh nghiệp, cơ sở JP88 Live Casino công nghiệp từ năm 2009 đến nay. SXSH đã dần được áp dụng ngày càng rộng rãi ở các doanh nghiệp, cơ sở JP88 Live Casino công nghiệp trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững. Qua khảo sát thực tế và báo cáo từ các doanh nghiệp, cơ sở JP88 Live Casino công nghiệp trên địa bàn, hiện ước khoảng 70% cơ sở JP88 Live Casino công nghiệp được biết đến và nhận thức lợi ích của việc áp dụng SXSH, trong đó khoảng 45% số cơ sở đã áp dụng SXSH và có 30% doanh nghiệp có bộ phận chuyên trách về SXSH.
Ông Huỳnh Trung Trứ, Phó Giám đốc Sở Công thương TP Cần Thơ, cho rằng: ''Nói đến SXSH nhiều người có thể nghĩ đó là cái gì rất lớn nhưng qua chia sẻ của doanh nghiệp đã thực hiện thì có thể là những việc rất đơn giản như vấn để JP88 sportsbook điện, nước hoặc duy tu bảo dưỡng, bố trí sắp xếp máy móc, thiết bị và các dây chuyền JP88 Live Casino, quản lý nội vi… lại có thể giúp tiết kiệm nhiều chi phí JP88 Live Casino, tăng lợi nhuận, tăng sức cạnh tranh và giảm giá thành JP88 Live Casino...". Các doanh nghiệp và cơ sở JP88 Live Casino công nghiệp nên áp dụng SXSH từ những cái nhỏ, những biện pháp đơn giản, ít tốn tiền rồi mới đến những cái lớn, những giải pháp phức tạp hơn, đòi hỏi chi phí đầu tư nhiều. Vấn đề quan trọng là doanh nghiệp có ý thức muốn làm. Sở Công thương TP Cần Thơ cam kết nỗ lực đồng hành cùng các đơn vị, doanh nghiệp để thúc đẩy SXSH đạt nhiều kết quả tốt hơn thời gian tới.
Khánh Trung t/h
lên đầu trang