producttion and consumption

Thứ hai, 09/09/2019 | 22:18 GMT+7

Tin hoạt động

Cập nhật 10:19 ngày 03/09/2019

Nâng cao năng lực quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp JP88 Live Casino JP88 hơn

Bộ Công Thương đang tích cực triển khai các chương trình đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ quản lý, tư vấn viên nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện JP88 Live Casino JP88 hơn hiệu quả, gia tăng giá trị cạnh tranh cho sản phẩm.
Nhằm tăng cường kiến thức, kỹ thuật về đánh giá và triển khai JP88 Live Casino JP88 hơn tại doanh nghiệp, từ ngày 28-30/8/2019, Bộ Công Thương đã tổ chức Khóa đào tạo cơ bản về JP88 Live Casino JP88 hơn cho cán bộ thuộc Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị tư vấn.

Bà Nguyễn Thị Lâm Giang - Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững phát biểu khai mạc Khóa đào tạo cơ bản về JP88 Live Casino JP88 hơn của Bộ Công Thương
Phát biểu tại buổi khai mạc Khóa đào tạo, bà Nguyễn Thị Lâm Giang - Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) cho biết, Chiến lược JP88 Live Casino JP88 hơn trong công nghiệp đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 7/9/2009. Trong đó, hướng tới mục tiêu JP88 Live Casino JP88 hơn được áp dụng rộng rãi tại các cơ sở JP88 Live Casino công nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả JP88 sportsbook tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu. Đồng thời, giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm; bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, sức khoẻ con người và bảo đảm phát triển bền vững. Sau 10 năm thực hiện, Chiến lược JP88 Live Casino JP88 hơn đã được triển khai trên khắp cả nước, trong đó có nhiều tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch, chương trình triển khai Chiến lược JP88 Live Casino JP88 hơn tại địa phương.

Khóa đào tạo cơ bản về JP88 Live Casino JP88 hơn năm 2019 do Bộ Công Thương tổ chức.
Bộ Công Thương thời gian qua đã tập trung xây dựng ban hành hướng dẫn kỹ thuật về JP88 Live Casino JP88 hơn cho các ngành và phân ngành, đồng thời tích cực tổ chức hội thảo, hội nghị, tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cộng đồng. Qua đó, hỗ trợ các doanh nghiệp đánh giá và áp dụng các giải pháp về JP88 Live Casino JP88 hơn nhằm giảm phát thải, hạn chế ô nhiễm và nâng cao hiệu quả JP88 sportsbook năng lượng.
Bên cạnh các hoạt động này, Bộ Công Thương cho biết cũng luôn chú trọng nâng cao năng lực cho đội ngũ quản lý, tư vấn viên thuộc Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, các Trung tâm Khuyến công, Trung tâm Xúc tiến thương mại thuộc Sở Công Thương các tỉnh, thành phố và các đơn vị tư vấn trong lĩnh vực JP88 Live Casino JP88 hơn.
Theo bà Nguyễn Thị Lâm Giang, từ năm 2015 đến nay, Bộ Công Thương đã tập trung triển khai các khóa tập huấn thực hành nâng cao về JP88 Live Casino JP88 hơn với mục tiêu trang bị kiến thức và kinh nghiệm sâu hơn cho các cán bộ đã được đào tạo cơ bản về JP88 Live Casino JP88 hơn, qua đó nâng cao chất lượng hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng JP88 Live Casino JP88 hơn.
Khóa đào tạo cơ bản về JP88 Live Casino JP88 hơn là một trong những hoạt động thực tiễn của Bộ Công Thương nhằm bổ sung nguồn nhân lực được trang bị kiến thức về JP88 Live Casino JP88 hơn trong công nghiệp cho Sở Công Thương các tỉnh, thành phố nhằm đáp ứng được yêu cầu về quản lý cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai các giải pháp về JP88 Live Casino JP88 hơn trong công nghiệp.

Lãnh đạo Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển bền vững cùng giảng viên và học viên Khóa đào tạo cơ bản về JP88 Live Casino JP88 hơn năm 2019
Khóa đào tạo không chỉ giúp củng cố các kiến thức cơ bản về JP88 Live Casino JP88 hơn cho học viên, hướng tới hiệu quả thực tế là hỗ trợ doanh nghiệp triển khai đánh giá nhanh về JP88 Live Casino JP88 hơn, áp dụng các giải pháp nhằm giải thiểu ô nhiễm môi trường, giảm phát thải và nâng cao hiệu quả trong JP88 Live Casino, JP88 sportsbook nguyên vật liệu đầu vào.
Bộ Công Thương kỳ vọng, sau khóa đào tạo các học viên sẽ nắm vững các kiến thức cơ bản về JP88 Live Casino JP88 hơn, thực hiện tốt công tác quản lý và hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai các giải pháp về JP88 Live Casino JP88 hơn cũng như tham mưu cho Lãnh đạo Sở Công Thương thúc đẩy chương trình JP88 Live Casino JP88 hơn trên địa bàn các tỉnh, thành phố. 
Trong giai đoạn 2010-2015, Bộ Công Thương đã tổ chức các khóa tập huấn cơ bản về JP88 Live Casino JP88 hơn cho 254 cán bộ thuộc 63 Sở Công Thương và các đơn vị trực thuộc được tập huấn về JP88 Live Casino JP88 hơn.
Phần lớn các Sở Công Thương đều đã và đang triển khai hoạt động về tuyên truyền, tập huấn JP88 Live Casino JP88 hơn tại doanh nghiệp. Các hoạt động đánh giá JP88 Live Casino JP88 hơn, bao gồm đánh giá nhanh và đánh giá chi tiết tại doanh nghiệp vẫn thường xuyên được thực hiện.
Một số hình ảnh tại Khóa đào tạo:
Thy Thảo
lên đầu trang