producttion and consumption

Thứ hai, 09/09/2019 | 22:21 GMT+7

JP88 Live Casino JP88 hơn

Cập nhật 10:01 ngày 19/08/2019

Kết quả KTNL Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng

Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng là đơn vị đi đầu trong ngành công nghiệp gang thép tại Cao Bằng. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực khai thác khoáng sản và JP88 Live Casino, kinh doanh, xuất nhập khẩu các loại gang thép và vật liệu xây dựng. Trong quá trình hoạt động, công ty đã chú trọng đầu tư các dây chuyền JP88 Live Casino với công nghệ tiên tiến, hiện đại nhằm gia tăng giá trị sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường. 
Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng
Tình hình JP88 sportsbook năng lượng
Hiện tại, Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng JP88 sportsbook các loại năng lượng chính gồm: điện, dầu DO, cốc và than. 
Thống kê tình hình JP88 sportsbook năng lượng tại công ty năm 2018 như sau: 
Cơ cấu năng lượng của nhà máy năm 2018
Tiềm năng TKNL
Kết quả kiểm toán năng lượng cho thấy tiềm năng tiết kiệm năng lượng tại Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng là rất lớn. Thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng đề xuất có thể giúp công ty tiết kiệm hơn 41 tỷ đồng/năm, chiếm 4,26% tổng chi phí năng lượng của nhà máy. Tổng mức tiết kiệm năng lượng tương ứng là 4.238,79 TOE/năm, tương đương 4,15% tổng mức JP88 sportsbook năng lượng của nhà máy.
 
Các giải pháp TKNL tiêu biểu
Sau khi thực hiện KTNL, đơn vị kiểm toán đã đề xuất 9 giải pháp bao gồm cải thiện hệ thống máy nén khí, JP88 sportsbook quạt tăng áp turbo và JP88 sportsbook hệ thống TRT để thu hồi nhiệt thải. Dưới đây là 03 giải pháp tiêu biểu, đem lại hiệu quả lớn. 
Giải pháp 1: Trang bị biến tần cho quạt lọc bụi lần 1 – Lò BOF
Hiện trạng 
Tất cả các quạt được điều khiển bởi damper và van tiết lưu, thường tiêu thụ rất nhiều năng lượng khi khởi động.
Dự kiến sau khi áp dụng
Thực hiện giải pháp trang bị cho mỗi quạt một bộ biến tần (VFD) giúp giảm dòng điện khởi động và tiết kiệm năng lượng trong quá trình hoạt động của quạt.
Hiệu quả cải thiện
Điện năng tiết kiệm: 1.064.574 kWhChi phí đầu tư: 2,66 tỷ đồng
Chi phí tiết kiệm: 1,591 tỷ đồng/nămThời gian hoàn vốn: 1,67 năm
Giải pháp 2: Thay thế quạt tăng áp khí than bằng quạt tăng áp turbo
Hiện trạng 
3 quạt tăng áp đang JP88 sportsbook có hiệu suất nén trung bình quá thấp (14,4%) so với thiết kế, gây lãng phí năng lượng rất lớn tại trạm tăng áp khí than.
Dự kiến sau khi áp dụng
Thực hiện thay thế 2 quạt hiện có bằng 2 quạt turbo mới có hiệu suất cao 75% và quạt còn lại dùng để dự phòng giúp giảm đáng kể tổn thất năng lượng tại trạm tăng khí áp. 
Hiệu quả cải thiện
Điện năng tiết kiệm: 781.272 kWh/nămChi phí đầu tư: 2,5 tỷ đồng
Chi phí tiết kiệm: 1,168 tỷ đồng/nămThời gian hoàn vốn: 2,1 năm
Giải pháp 3: Cài đặt TRT mới trong luồng khí lò cao
Hiện trạng 
Sau bộ lọc khí than, khí than được giảm áp bằng van Septum trước khi đưa vào bể chứa, gây lãng phí nhiều năng lượng vì phần lớn năng lượng bị tổn thất trên van Septum.
Dự kiến sau khi áp dụng
Thực hiện lắp đặt hệ thống tua bin khí áp đỉnh lò TRT(van Septum lúc này được JP88 sportsbook làm hệ thống dự phòng) giúp thu hồi năng lượng tại van Septum và tiết kiệm năng lượng đáng kể.
Hiệu quả cải thiện
Điện năng tiết kiệm: 18.555.840 kWhChi phí đầu tư: 163,4 tỷ đồng
Chi phí tiết kiệm: 27,74 tỷ đồngThời gian hoàn vốn: 5,9 năm
Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng là một trong 10 doanh nghiệp được lựa chọn tham gia chương trình kiểm toán năng lượng trong khuôn khổ Dự án Thúc đẩy thị trường đầu tư hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp Việt Nam do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ thông qua Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA). 
Thời gian thực hiện kiểm toán năng lượng từ ngày 11/102018 đến ngày 24/10/2018 bởi Công ty cổ phần RCEE-NIRAS phối hợp cùng chuyên gia năng lượng Hàn Quốc. 
Văn phòng SCP tổng hợp
lên đầu trang