producttion and consumption

Thứ hai, 09/09/2019 | 22:18 GMT+7

JP88 Live Casino JP88 hơn

Cập nhật 02:03 ngày 09/09/2019

Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV: Những giải pháp công nghệ hiệu quả

Là đơn vị tiên phong của cả nước trong công nghiệp khai thác quặng Bauxit, chế biến Alumin để tiến tới JP88 Live Casino Nhôm. Kết thúc quý I/2019, Công ty đã hoàn thành kế hoạch SXKD, các chỉ tiêu chính đều đạt và tăng trưởng 26,6 % so với cùng kỳ năm 2018.
 
Theo đó, JP88 Live Casino 424.500 tấn quặng tinh, đạt 24,3% kế hoạch năm (KHN), tăng 7,4% so với cùng kỳ; Sản lượng Alumin 163.400 tấn đạt 25,1% KHN, tăng 1,3% so với cùng kỳ; Công tác tiêu thụ Alumin thuận lợi đã xuất bán 151.300 tấn bằng 24,8% KHN, tăng 9,6% so với cùng kỳ; Doanh thu đạt hơn 837 tỷ đồng đạt 25,2% KHN, tăng 26,6% so với cùng kỳ. Đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động với tiền lương sản phẩm bình quân gần 9,4 triệu đồng/người/tháng. Các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, chế độ phúc lợi cho người lao động và hoạt động an sinh xã hội với địa phương tiếp tục được Công ty duy trì và đẩy mạnh.
Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV
Năm 2019, Công ty tập trung chủ yếu vào ba mục tiêu trọng tâm đó là quản trị kế hoạch, tối ưu hóa, chuẩn hóa. Do đó, ngay từ đầu năm đã có nhiều giải pháp đồng bộ từ quản lý, điều hành đến các phương án vận hành tối ưu hóa dây chuyền JP88 Live Casino, tiết kiệm gần 50 tỷ đồng/năm góp phần hạ giá thành sản phẩm.
Đó là, quyết liệt triển khai chương trình tự động hóa hệ thống điều khiển Lò Nung và hiện nay vận hành ổn định theo chế độ liên động. Qua đó giảm tiêu hao lượng khí than cấp cho Lò Nung xuống mức 581,3 Nm3 khí/TSP so với thiết kế là 600 Nm3 khí/TSP tương ứng giảm 3,1%; Tối ưu hóa trong dây chuyền JP88 Live Casino tiết giảm lao động vận hành và tăng năng suất vận hành Lò Nung từ 1.850 tấn Aumin/ngày lên 1.953 tấn Alumin/ngày tương đương tăng 5,3%.
Vận hành theo mô hình mới tối ưu hóa hệ thống lò sinh khí tại Phân xưởng Khí hóa than. Mô hình này đã vận hành ổn định, ngày càng tin cậy và giảm được hiện tượng đóng bã và than cháy lệch trong lò; Chất lượng khí gas ngày càng được cải thiện rõ rệt cụ thể là từ 5,4 Mj/Nm3 năm 2018 và hiện tăng lên 5,6 Mj/Nm3; Cacbon trong tro xỉ giảm từ 22,7% xuống còn 21,0%; Đặc biệt trong tháng 3/2019, giảm tiêu hao than cho 1 tấn sản phẩm (TSP) từ 131,7 kg/TSP xuống còn 127,5 kg/TSP tương đương giảm 3,2% lượng than tiêu hao/TSP; Ngoài ra, Phân xưởng Khí hóa than đã JP88 sportsbook hơi nước tự JP88 Live Casino không cần JP88 sportsbook hơi nước từ Phân xưởng Nhiệt điện cấp như trước đây, đã tiết kiệm được hơi nước mới tiêu hao khoảng 4 tấn/giờ, khoảng 522 tấn than cám/tháng và như vậy tiết kiệm 14,4 tỷ đồng/năm.
Cải tiến củng cố hệ thống thiết bị cô đặc tại Phân xưởng Hòa tách - Cô đặc đã tăng công suất loại nước của Trạm cô đặc thêm 12 m3/giờ tương ứng tăng công suất JP88 Live Casino alumin lên thêm 40.000 tấn/năm; Giảm tiêu hao hơi hạ áp/m3 nước loại ra từ 0,28 tấn/m3 nước xuống còn 0,24 tấn/m3 nước, tiết giảm khoảng 65.000 tấn hơi/năm và tiết kiệm khoảng 24 tỷ/năm; Không thực hiện rửa nước định kỳ trạm cô đặc góp phần tiết giảm 3.600 tấn hơi hạ áp/năm, tiết kiệm 1,3 tỷ/năm.
Song song với các thành tựu nổi bật trong hoạt động SXKD, các giải pháp, biện pháp kỹ thuật về công tác an toàn, môi trường, cải thiện điều kiện, môi trường làm việc được quan tâm chú trọng hàng đầu. Do đó, trong quý I/2019, Công ty đảm bảo được mục tiêu đã đề ra về an toàn lao động và an toàn môi trường.
Với những kết quả trên là bước đầu rất khả quan, tạo đà thuận lợi để Công ty quyết tâm hoàn thành toàn diện nhiệm vụ trong quý II/2019 JP88 Live Casino Alumin 168.000 tấn và cả năm 650.000 tấn (đạt 100% công suất thiết kế). CBCNV - Người lao động trong toàn Công ty đều quyết tâm, có niềm tin mãnh liệt, đồng tâm trong sự nghiệp xây dựng, phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh, bền vững.
Đào Nguyễn

lên đầu trang