STT Tên tài liệu Cơ quan ban hành Tải về Xem online
1 Tài liệu phổ biến về SXSH trong ngành Chè - Công ty Chè Ngọc Lập Hợp phần SXSH trong công nghiệp
2 Tài liệu phổ biến về SXSH trong ngành Da giày - Công ty Giầy Vĩnh Phú Hợp phần SXSH trong công nghiệp
3 Tài liệu phổ biến về SXSH trong ngành Giấy - Công ty Giấy xuất khẩu Thái Nguyên Hợp phần SXSH trong công nghiệp
4 Tài liệu phổ biến về SXSH trong ngành Luyện kim -Công ty Kim loại màu Thái Nguyên Hợp phần SXSH trong công nghiệp
5 Nghiên cứu điển hình về SXSH và TKNL trong ngành giấy tại công ty giấy Bãi Bằng Trung tâm JP88 Live Casino JP88 Việt Nam
6 Nghiên cứu điển hình về SXSH và TKNL trong ngành dệt tại Công ty dệt Vĩnh Phú Trung tâm JP88 Live Casino JP88 Việt Nam
7 Nghiên cứu điển hình về SXSH và TKNL trong ngành hoàn tất kim loại tại công ty Xuân Hòa Trung tâm JP88 Live Casino JP88 Việt Nam
8 Bản tin chuyên đề SXSH số 02 Bộ Công Thương
9 Bản tin chuyên đề SXSH số 03 Bộ Công Thương
10 Bản tin chuyên đề SXSH số 04 Bộ Công Thương
11 Bản tin chuyên đề SXSH số 05 Bộ Công Thương
12 Bản tin chuyên đề SXSH số 06 Bộ Công Thương
13 Bản tin chuyên đề SXSH số 07 Bộ Công Thương
14 Bản tin chuyên đề SXSH số 08 Bộ Công Thương
15 Bản tin chuyên đề SXSH số 09 Bộ Công Thương