Tên tài liệu Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch SDNL TK&HQ giai đoạn 2019-2030 cho các tỉnh, TP trực thuộc TW
Xem online Xem online
Tải về Tải về
Mô tả Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch SDNL TK&HQ giai đoạn 2019-2030 cho các tỉnh, TP trực thuộc TW
Số hiệu 0 Ngày có hiệu lực  
Ngày ban hành 17/04/2019 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương Người ký Bộ Công Thương